Cjenik usluga

PDV nije uključen u cijenu.

KUPOPRODAJA
Naknada se uplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Najviša ukupna naknada 6%
Najniža ukupna naknada + nagrada 6%, ali ne manje od 16.000,00 kn
Prodaja
Naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 3%, ali ne manje od 8.000,00 kn
Kupnja
Naknada za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 3%, ali ne manje od 16.000,00 kn
Zamjena
Prilikom zamjene nekretnine naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je stranka stekla zamjenom 3%, ali ne manje od 16.000,00 kn
ZAKUP I NAJAM
Iznajmljivanje - naknada od najmodavca (zakupodavca)
Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)
100% » Minimalno
150% » Za najam ili zakup trajanja od 10 godina ili više
150% » Maksimalno
Unajmljivanje - Provizija od najmoprimca (zakupnika)
Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)
100% » Minimalno za najam
150% » Za najam ili zakup trajanja od 3 do 9 godina
200% » Za najam ili zakup trajanja od 10 godina ili više
OSTALE USLUGE
Poslovno savjetovanje i angažman posrednika 250,00 kn/sat
** Izlazak na teren, uvrštavanje nekretnine u ponudu agencije 500,00 kn
Procjena nekretnine od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja 1.500,00 kn
* Usluga ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta agencije 100,00 kn
* Usluga ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije 100,00 kn/sat
+ 2,00 kn po prijeđenom km

PDV nije uključen u cijenu.

* U cijenu nisu uračunate takse i administrativne pristojbe.

** Za naplaćeni iznos umanjujemo posredničku naknadu kod prodaje nekretnine.