Registar posrednika u prometu nekretnina

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07), Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08).

U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Hrvatska gospodarska komora vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Brisanje posrednika u prometu nekretnina iz Registra provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju posrednika iz Registra.

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora,
Centar za poslovne informacije, Heinzelova 69/II,
e-mail: info@hgk.hr,
tel: 01/4606 708,
fax: 01/4606 782.

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno Županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Registra.

Registar je javan.


Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07), Hrvatska gospodarska komora vodi Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Imenika propisan je Pravilnikom o Imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08).

U Imenik se upisuju podaci o agentima posredovanja u prometu nekretnina kojima je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdalo rješenje o upisu u Imenik agenata.

Hrvatska gospodarska komora vrši upis u Imenik na temelju rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik. Brisanje agenta iz Imenika agenata provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju agenta iz Imenika.

Agent je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora,
Centar za poslovne informacije, Heinzelova 69/II,
e-mail: info@hgk.hr,
tel: 01/4606 708,
fax: 01/4606 782.

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno Županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Imenika.

Imenik je javan.