191-ZE

Kaštelir - građevinsko zemljište 1122 m2, po Prostornom planu općine Kaštelir predviđeno za stambenu izgradnju.

657.- Kn/m2 (90.- €/m2)