225-ZE

Zemljište na k.č. 2684 K.O. Poreč, Srednji Špadići, 517 m2

Oznaka 55 građevinske čestice u Detaljnom planu za Srednje Špadiće:

 • Max. koef. izgrađenosti 0,25%
 • Koeficijent iskorištenosti 0,75%
 • Namjena stambena
 • Max. broj nadzemnih etaža 2 (P+1)
 • Max. visina 9 m
 • Ukupna bruto izgrađena površina građevine 386 m2
 • Voda na parceli, struja na 100 m

798.000.- Kn (105.000.- €) prodano

Zemljište na k.č. 2683 K.O. Poreč, Srednji Špadići, u Detaljnom planu označena sa 59:

 • Površina 442 m2
 • Max. koef. izgrađenosti 0,30%
 • Koeficijent iskorištenosti 0,90%
 • Namjena stambena
 • Max. broj nadzemnih etaža 2 (P+1)
 • Max. visina 9 m
 • Ukupno bruto izgradivost 375 m2

684.000.- Kn (90.000.- €)