237-ZE

Poreč - Srednji Špadići, atraktivna lokacija, stambeno-turistička zona, građevinsko zemljište, svega 500 m do mora i 1 km do grada, 528 m2 (cca 26 m x 20,5 m).

DPU Srednji Špadići, Službeni glasnik grada Poreča br.9/2008:
Oznaka građ. čestice 37, max. koeficijent izgrađenosti 0,24, koeficijent iskoristivosti 0,72
Namjena – stambena (2 stambene jedinice)
Max. br. nadzemnih etaža 2 (P+1)
Max. ukupna visina 9 m

Voda, struja, kanalizacija na rubu parcele.

1.710.- Kn/m2 (225.- €/m2)