29-VE

Vidulini - na samom ulazu u malo idilično selo blizu Kanfanara (4 km), građevinsko zemljište, dvije k.č. od 928 m2 i 238 m2, po prostornom planu općine Žminj predviđeno za obiteljske kuće, za prilazni put treba se odreći cca 70 m2, rješivo kod ishodovanja lokacijske dozvole, asfalt, voda, struja i telefon do zemljišta.

590.000.- Kn (80.000.- €)