306-Z

Poreč – Materada, 300 m od mora, građevinsko zemljište, 931 m2, Po UPU Materada – Mali maj predviđeno kao Zona rezidencijalnog stanovanja, stambena namjena Službeni glasnik 01/2014 strana 61

  • Površina građevne čestice za slobodnostojeće građevine min 1500 m2, max 4500 m2
  • Dopušteni broj etaža: 2 nadzemne i 2 podzemne
  • Najviša dopuštena visina 9 m
  • Dozvoljena udaljenost od glavne prometnice 10 m, od građevinskog pravca 7 m, od susjeda 4 m
  • Najveća dopuštena izgradivost otvorenog bazena 100 m2

Cijena 1.260.- Kn/m2 (170.- €/m2)