31-VE

Tar – Vabriga građevinsko zemljište 8350 m2 (zemljište 8153 m2 + pristupni put 197 m2).
Smještena zapadno od županijske ceste Poreč-Novigrad, neposredno prije kružnog toka Tar-Vabriga, 1 km od mora i buduće marine u uvali Santa marina.

Novi urbanistički plan Tar-Vabriga-Frata (Službeni glasnik općine Tar-Vabriga 01/2011).
Urbanistički uvjeti: P+3 – više stambene obiteljsko/poslovne zgrade - max 30% izgradivost. Moguće cijepanje na više katastarskih čestica.
Kompletna infrastruktura na granici parcele (voda, struja, kanalizacija, telefon, plin).

760.- Kn/m2 (100.- €/m2)