317-Z

Poreč - 500 m do mora, građevinsko zemljište od 550 m2, za samostojeću obiteljsku kuću, max. koeficijent izgradivosti 0,30%, max. koeficijent iskoristivosti 0,90%, stambena namjena, max. broj nadzemnih etaža 2 (P+1), max. visina 9 m, bruto izgradivost 380 m2, u Detaljnom planu označena sa br. 40.

Cijena 1.022.000.- Kn (140.000.- €)