90-DE

Dekovići - malo idilično selo, "produžetak" Nove Vasi s južne strane, na rubu sela prema Višnjanu - stara prekrasna šuma, s jedne strane opasana suhozidom, prohodna cijelom svojom dužinom, bogata grabom i hrastom, sklonište divljim zečevima i srnama, poznata kao jedan dio Višnjanskog lovišta.
46000 m2.

23.- Kn/m2 (3.- €/m2)